สูตรลัดให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาอังกฤษไต่ระดับสู่ความเป็น… English Champion

สูตรลัดให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาอังกฤษไต่ระดับสู่ความเป็น… English Champion

 

ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าภาษาอังกฤษสำหรับเด็กถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลของคนทั่วโลกที่ใช้ในการสื่อสาร การฝึกฝนให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เยาว์วัยนั้น ถือเป็นการปูพื้นฐานความคุ้นเคยทางด้านภาษาอังกฤษให้กับอนาคตของเด็กที่จะเติบโตในวันข้างหน้า ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสสู่ความรู้ อาชีพ และความใฝ่ฝันของตัวเด็กเองด้วย

 

            ในเมื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำคัญขนาดนี้ครูหลายคนจึงยังคงหาวิธีที่จะทำให้นักเรียนของตัวเอง มีการพัฒนาและทักษะ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น วันนี้อักษรขอเสนอวิธีการที่เป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบก้าวกระโดดด้วยวิธีง่ายๆ คุณครูสามารถนำไปใช้ได้จริง ถ้าพร้อมแล้ว มาติดตามไปด้วยกันเลย

 

 

1.เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง

 

สำหรับเด็กๆที่เริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ การฝึกด้วยเพลงคือหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะนอกจากจะได้ฝึกฟังสำนวนภาษาและเรียนรู้วิธีออกเสียงแล้ว เพลงยังทำให้รู้สึกเพลิดเพลินและโฟกัสกับการเรียนรู้ได้นานขึ้นด้วย

 

 

2.เก่งภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมหลากหลาย 

 

ให้เด็กๆ ฝึกทักษะการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ไดง่ายและสนุกไปพร้อมกันกับกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมการเล่านิทานหรือเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่ตัวเองสนใจ เช่น วันนี้ได้ไปเล่นกับเพื่อนในโรงเรียน หรือได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ แล้วนำมาเล่าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กๆอีกด้วย กิจกรรมการวาดเป็นรูปและเขียนเป็นประโยคสักสองถึงสามประโยคเพื่อสรุปใจความสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะได้ทั้งทักษะการสื่อสาร ทักษะการเขียนแถมยังมีความสุขกับการวาดรูปที่สนใจอีกด้วย หรือคุณครูจะลองนำเกมจากสื่อที่มีสาระและความรู้ เช่น เกมทายคำศัพท์ เกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ต่างๆ มาพัฒนาการเขียนในหัวข้อที่เด็กๆคิดเอง เขียนเองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 

 

3.ฝึกอ่านเขียน ออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

สิ่งหนึ่งที่คุณครูควรสร้างไปพร้อมกับทักษะอื่นๆ คือ พื้นฐานการออกเสียง ภาษาอังกฤษ หรือ Phonic ให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ รวมถึงการฝึกทักษะการเขียนและการอ่าน ควบคู่กันไป ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จากการทำแบบฝึกที่ครอบคลุมทักษะการอ่าน เขียน และออกเสียงตามหลักภาษาอังกฤษ หรือฝึกจากการสร้างกิจกรรมผ่าน ดนตรี หรือภาพเคลื่อนไหว ก็เป็นวิธีที่ช่วยให้เด็ก ๆ จดจำได้แม่นยำขึ้น และยังช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นอีกด้วย

 

 

4.ส่งเสริมพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แบบ 3P

 

การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่คุณครูมองข้ามไม่ได้เลย โดยครูจำเป็นต้องเน้นการฝึกทบทวนแบบเป็นกระบวนการ 3P (Presage ทบทวน ,Process เข้าใจ ,Product นำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เด็กสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ

                                          

 

5.อัพสกิล ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 

 

เมื่อเด็ก ๆ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว การฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยอาศัยกุญแจสำคัญคือทักษะการฟัง “อย่างเข้าใจ” และ “อย่างต่อเนื่อง” จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับสำเนียงของเจ้าของภาษา หรือการพยายามหาโอกาส พูดภาษาอังกฤษ อยู่เสมอจะช่วยให้สมองมีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถพูดได้คล่องแคล่วมากขึ้น

 

 

6.รู้จักการตีความ

 

นอกจากการรู้ความหมายของศัพท์และไวยากรณ์ อีกหนึ่งทักษะที่เป็นหัวใจของการสื่อสารก็คือการตีความ ทักษะนี้จะถูกขัดเกลาก็ต่อเมื่อเด็กมีวินัยการเรียนรู้ดีพอ โดยครูต้องให้เด็กหมั่นฝึกหมั่นเรียนรู้ ผ่านการอ่านหนังสือ อ่านบทความข่าว เป็นประจำ ยิ่งให้เด็กทดลองอ่านนิทาน เรื่องสั้น หนังสือนอกเวลา หรือได้ทำแบบฝึกที่หลากหลายประเภทเท่าไร ยิ่งดีต่อเด็กมากเท่านั้น

 

 

7.สื่อสารแบบสร้างสรรค์

 

หากจะมีทักษะอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนายของภาษาอย่างแท้จริง นั่นก็คือการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ เพราะนอกจากจะอาศัยความเข้าใจพื้นฐานของภาษานั้น ๆ และใช้ทักษะการสื่อสารตีความออกมาเป็นคำพูดได้แล้ว เด็กๆยังสามารถใช้ความรู้ของภาษาในการสร้างสรรค์วิธีการสื่อสารใหม่ ๆ ขึ้นมาได้อีกด้วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารแบบองค์รวมในการเชื่อมโยง มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เช่น การมองเห็นความเชื่อมโยงของม้ากับปีกนก คิดสร้างขึ้นมาเป็นม้ามีปีกในเทวตำนาน ขั้นตอนสำคัญหลังจากนี้ก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่คิดออกมา ซึ่งภาษาก็คือเครื่องมือที่จะทำให้จินตนาการในหัวกลายเป็นรูปธรรมได้ ทั้ง 7 วิธีนี้ เป็นวิธีที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ เป็นการไต่ระดับสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา หากเด็กๆเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษก็นับว่าครูผู้สอนมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์ ที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในวิชาภาษาอังกฤษได้นั่นเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :
  • essay help
  • online paper writer

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

Share

Relate article

No relate article