แจกฟรี! โปสเตอร์ประเภทของสิทธิมนุษยชน 5 ด้าน

 

แจกฟรี! โปสเตอร์ประเภทของสิทธิมนุษยชน 5 ด้าน ”

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
ชวนเด็ก ๆ มารู้จักประเภทของสิทธิมนุษยชนทั้ง 5 ด้าน ว่ามีอะไร และมีความหมายอย่างไร เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้อง ดาวน์โหลดเลย

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article