สงกรานต์นี้แอดมินมีใบงานวันสงกรานต์มาฝากค่ะ นำไปใช้ฝึกฝน ทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ แบบจุใจกันได้เลย

 

สงกรานต์นี้แอดมินมีใบงานวันสงกรานต์มาฝากค่ะ นำไปใช้ฝึกฝน ทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ แบบจุใจกันได้เลย


ดาวน์โหลดฟรี! มี
📄 ใบงานกิจกรรมจำและจำแนกทางสายตา - สีสันสวยงามสามารถฝึกการจำแนกทางสายตาด้วยสีได้เป็นอย่างดี
.
📄 ใบงานกิจกรรมเรียงลำดับ - มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้ลองฝึกการเรียงลำดับจากภาพ
.
📄 ใบงานกิจกรรมทิศทางและจัดกลุ่มสัมพันธ์ - เสริมให้พวกเขารู้จักทิศทางและจัดกลุ่มสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็ก ๆ มีปัญหามากเป็นอันดับต้น ๆ มาให้ลองฝึกเตรียมความพร้อมกันค่ะ
.
📄 ใบงานกิจกรรมสหสัมพันธ์ จำนวน ตัวเลข และการเปรียบเทียบ - ให้เด็กเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ได้สนุกและเป็นธรรมชาติ

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article