×
Price 118 Baht

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

Price 118 Baht

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

Price 118 Baht

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

Price 125 Baht

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

Price 125 Baht

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

Price 125 Baht

Targeting CS (Computing Science) Work-Te...

Price 295 Baht

หนังสือกิจกรรม Python in Action

Price 145 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in...

Price 450 Baht

คู่มือครู วิทยาการคำนวณ micro:bit in Act...

Price 155 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in...

Price 550 Baht

คู่มือครู วิทยาการคำนวณ micro:bit in Act...