เบอร์ตี้ อี๊! ตด
เบอร์ตี้ อี๊! ตด

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392749

Series name : สร้างเสริมสุขอนามัย

Auther name : David Roberts ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

เบอร์ตี้คิดว่าการตดเป็นเรื่องปกติ เขาตดเป็นประจำและตดได้แทบทุกที่ ตั้งแต่ในบ้าน ในร้านหมอฟัน ในพิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงในร้านอาหาร นิสัยที่ว่านี้ของเบอร์ตี้เป็นที่เอือมระอาของทุกคน เพราะเสียงและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เบอร์ตี้ปล่อยออกมานั้นทำให้คนรอบข้างต้องรีบปิดจมูกและกลั้นหายใจด้วยความรังเกียจอยู่เสมอ ซึ่งในความคิดของเบอร์ตี้ เขาคิดว่าไม่เห็นจะยุติธรรมเลย ในเมื่อทุกคนก็ตดทั้งนั้น แต่แอบตดคนเดียวจะดีกว่านะ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB