ลุงหมีฮีโร่แห่งท้องทุ่ง
ลุงหมีฮีโร่แห่งท้องทุ่ง

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122590

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Kim Ho-jung ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail


ผู้นำต้องคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยมีการคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป กลายเป็นประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังได้ชื่นชม เช่นเดียวกับลุงหมีบุรุษไปรษณีย์ที่ได้สรรค์สร้างทุ่งร้างให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้แสนสวยสำหรับสัตว์อื่นๆ ในท้องถิ่น
เด็กๆ เอาอย่างลุงหมีสิจ๊ะ จะได้เป็นผู้นำที่คิดสิ่งดีๆ ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และเพื่อนๆ ได้ชื่นชมยินดี

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB