ชุด บล็อกไม้สร้างสรรค์
ชุด บล็อกไม้สร้างสรรค์

Share
Share

ISBN : 8859281714531

Series name : ชุด บล็อกไม้สร้างสรรค์

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา - ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์- พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ การจัดการพื้นที่- ปูพื้นฐานการคิดแบบ STEM และทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณบัตรโจทย์ด้านหน้าเป็นภาพสำหรับทำกิจกรรม ด้านหลังประกอบด้วย 3 ส่วน1. วิธีทำกิจกรรม 2. ทักษะที่ได้รับ 3. กิจกรรมเสริม แนะนำเพิ่มเติมโดยเนื้อหาสอดคล้องกับการเล่นบล็อกไม้มี QR code เพื่อ scan เพลงสำหรับประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จำนวน 2 เพลงมีเฉลยเป็นแนวทางด้านหลังบัตรในกิจกรรมที่มีความซับซ้อนส่วนประกอบภายในชุด :- บล็อกไม้สีธรรมชาติ 16 รูปทรง จำนวนรวม 114 ชิ้น บรรจุกล่องไม้ขนาด 37 x 27 x 10 ซม.- บัตรโจทย์ขนาด A5 กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/4 สี ตัดปลิว จำนวน 20 ใบ บรรจุซองแก้วฝากาว

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB