สื่อแผนที่ สนุกโค้ด สนุกคิด – เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

สื่อแผนที่ สนุกโค้ด สนุกคิด – เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

Share
Share

ISBN : 0

Series name : ชุดสนุกโค้ด สนุดคิด – เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : etc.

Product detail

การปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งสำหรับเด็กปฐมวัย และวิธีการสอนที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น ดังนั้นเครื่องมือหรือนวัตกรรมในรูปแบบของเกม จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม ในการเรียนรู้ และปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งที่เหมาะสมจึงเป็นในรูปแบบ Unplugged และเพื่อการนำไปใช้ในห้องเรียนได้เหมาะสม สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย ต้องบูรณาสารเข้ากับสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ สำหรับปฐมวัย

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB