หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่าน Coding (Upplugged) & STEM อ.3

Download
Share
picture

หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่าน Coding (Upplugged) & STEM อ.3

ISBN : 0

Series name : หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิด

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : etc.

Product detail

ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณผ่านเรื่องราว 4 สาระฯ กิจกรรมฝึกคิดเชิงคำนวณนำสู่การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Subject :

Related Products