นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1

นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1

Share
Share

ISBN : 8859281716177

Series name : ส่งเสริมสมรรถนะ

Auther name : อักษร อินสไปร์

Product detail

เสริมสมรรถนะด้านภาษาด้วยคำศัพท์และมัลติมีเดียภาพและเสียงภาษาอังกฤษ – จีน นิทานส่งเสริมสมรรถนะด้านสังคมและจริยธรรม กิจกรรมท้ายเล่มส่งเสริมสมรรถนะด้านการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ คำกลอนประกอบจังหวะเนื้อหาสอดคล้องกับนิทาน ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function)

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB