แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 1 (สื่อประจำตัวเด็ก)
Download
Share

แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 1 (สื่อประจำตัวเด็ก)

Series name : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

Auther name : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกทักษะมือตาสัมพันธ์ สำหรับเด็ก 2 ปีขึ้นไปหรือเริ่มต้นการฝึก ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกสายตาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก การลากเส้นแบบต่างๆ เตรียมความพร้อมให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงและทำงานประสานสัมพันธ์กับสายตาได้ดี ก่อนการฝึกอ่านเขียนในอนาคต

Related Products