หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM อ.3

หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM อ.3

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุด หนังสือเสริมทักษะเด็กปฐมวัย

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM ระดับชั้น อ.3 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ปูพื้นฐานการเรียนรู้ นำไปสู่การต่อยอดสร้างชิ้นงานผ่านกระบวนการ STEM 6 ขั้น นำเสนอเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และชีวิตประจำวันของเด็กที่เหมาะสมกับวัย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB