นิทานเสริมประสบการณ์ กิ๊บก๊าบรู้รหัสลับ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
นิทานเสริมประสบการณ์ กิ๊บก๊าบรู้รหัสลับ สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

Auther name : วิภา ตัณฑุลพงษ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง กิ๊บก๊าบรู้รหัสลับ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้จักภัยธรรมชาติ และการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องราว ของกิ๊บก๊าบลูกเป็ดหัวโต อาศัยอยู่ในไร่ดอกไม้ของลุงคำปัน มันได้พบเห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ได้เรียนรู้รหัสลับจากเพื่อนสัตว์และภูมิปัญญาของคน เพื่อการรอดพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB