นิทานเสริมประสบการณ์ อะไรในตะกร้า สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
นิทานเสริมประสบการณ์ อะไรในตะกร้า สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

Auther name : วิภา ตัณฑุลพงษ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง อะไรในตะกร้า สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้จักอาหารหลัก 5 หมู่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อมด แม่มดน้อย 2 พี่น้อง กับการเดินทางผจญภัยค้นหาตะกร้าวิเศษ ช่วยเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเด็ก ๆ

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB