หนังสือสอนอ่าน ก.ไก่ หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3
Download
Preview
Share

หนังสือสอนอ่าน ก.ไก่ หนูอ่านเก่ง อ.1-อ.3

Series name : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา หนังสือสอนอ่าน อ.1-3

Auther name : อริสา โสคำภา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือสอนอ่าน ก.ไก่ หนูอ่านเก่ง ระดับชั้น อ.1-อ.3 ฝึกอ่านพยัญชนะไทยด้วยคำกลอนที่ช่วยให้จำพยัญชนะนั้น และอ่านคำจากบัญชีคำพื้นฐานพร้อมภาพประกอบ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้เข้าใจอย่างสนุกสนาน และจดจำอย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมส่งต่อระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Subject :

Related Products