บทเรียนเศรษฐี
บทเรียนเศรษฐี

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139845

Series name : นิทานเทียบสุดภาษิต 2 ภาษา

Auther name : ชัยยุทธ บัวแย้ม และ Jo Sandha

Copy : etc.

Product detail

เศรษฐีหมูให้คนรับใช้จัดผลไม้ใส่ถาดทองคำ เพื่อเป็นของกำนัลแก่เจ้าเมืองหมี เมื่อเจ้าเมืองหมีเห็นถาดทองคำก็อยากได้เป็นของตัวเอง จึงออกอุบายว่าถาดทองคำของเศรษฐีหมูกำลังตั้งท้อง แล้วนำถาดทองคำใบเล็กมามอบให้กับเศรษฐีหมูโดยแลกกับการเก็บถาดทองคำใบใหญ่ไว้ หลังจากนั้นไม่นาน เศรษฐีหมูก็ไปหาเจ้าเมืองหมีด้วยคิดว่าจะได้ถาดทองคำใบเล็กกลับมาอีก แต่เจ้าเมืองหมีกลับบอกว่าถาดทองคำตายเสียแล้ว เศรษฐีหมูโกรธมาก จึงไปขอความเป็นธรรมกับท่านผู้พิพากษา เมื่อท่านผู้พิพากษาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด ก็ตัดสินให้เจ้าเมืองหมีเป็นเจ้าของถาดทองคำใบใหญ่ ด้วยเหตุผลว่าเศรษฐีหมูได้ยกถาดทองคำให้กับเจ้าเมืองหมีไปแล้ว เป็นนิทาน 2 ภาษาสำหรับอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ายเล่มยังมีเกมภาษาอังกฤษให้ทดสอบอีกด้วย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB