ยุโรปยุคกลาง อัศวินนักรบชิงแผ่นดิน

ยุโรปยุคกลาง อัศวินนักรบชิงแผ่นดิน

Share
Share

ISBN : 9786167125145

Series name : ประวัติศาสตร์พลิกโลก

Auther name : Song Na-koong ผู้แปล ณัชชา มะโนมั่น

Copy : etc.

Product detail

หนังสือซึ่งรวมเหตุการณ์ในยุคสมัยกลางหรือยุคมืด หลังถูกอนารยชนรุกรานจนคนหงาดกลัวไม่มีที่พึ่ง ศาสนาจึงเป็นที่พึ่งทางใจให้กับประชาชนและเข้าไปมีอิทธิพลกับทุกสถาบันในเวลาต่อมา คำสอนทางศาสนาเข้ามาแทนที่

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB