ปฎิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ปฎิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9786167125183

Series name : ประวัติศาสตร์พลิกโลก

Auther name : คิม กวัง ฮัน ผู้แปล เปรมพันธ์ พิศภูมิวิถี

Copy : etc.

Product detail

ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ช่วงศตวรรษที่ 18 นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของมวลมนุษย์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยมีชาติมหาอำนาจอย่างประเทศอังกฤษเป็นผู้นำ เริ่มต้นจากการนำเทคโนโลยีพลังไอน้ำมาสร้างเป็นเครื่องจักรไอน้ำเพื่อใช้แทนแรงงานคนและสัตว์ ส่งผลให้อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดความเจริญเหล่านี้ก็ได้ขยายไปสู่ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และทุกประเทศทั่วโลกRelated Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB