สงครามเย็นรูปแบบสงครามเฉือนโลก

สงครามเย็นรูปแบบสงครามเฉือนโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9786167125213

Series name : ประวัติศาสตร์พลิกโลก

Auther name : Kim Se-weol ผู้แปล ธนรัตน์ ทีฆพงศ์

Copy : etc.

Product detail

เรื่องย่อ: เมื่อโลกทั้งโลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้วอย่างชัดเจน จากประเทศมหาอำนาจที่ครองความเป็นใหญ่อยู่ในเวลานั้น นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำฝ่ายประชาธิปไตย และสหภาพโซเวียตที่เป็นผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะขยายอิทธิพลของตนไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีการแข่งขันกันสร้างอำนาจ จนนำไปสู่การเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามเย็น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB