ทดลองวิทย์ @ Home 3
ทดลองวิทย์ @ Home 3

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139333

Series name : ทดลองวิทย์@Home

Auther name : โทมิสลาฟ เซนแคนสกี ผู้แปล วรรณกร วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

การทดลองในหนังสือทดลองวิทย์ @ home เหมาะสำหรับทำการทดลองที่บ้าน การทดลองแต่ละการทดลองน่าสนใจ ทำได้ง่าย และสนุกสนาน ที่สำคัญคือเป็นการช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนมา การทดลองที่ง่ายและสนุกสนานเหล่านี้ ทำให้เกิดความมั่นใจและกระตือรือร้น ที่จะทำการทดลองต่างๆ ไปได้หลังทำการทดลองต่ามหนังสือชุดนี้แล้ว วิทยาศาสตร์จะไม่ใช่ของยากสำหรับทุกคนอีกต่อไป

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB