แรงดันยกวัตถุ
แรงดันยกวัตถุ

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139692

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

ทุกสิ่งที่เราเห็นลอยอยู่บนฟ้าล้วนอาศัยลมทั้งสิ้น นกบินไปตามลม กระดาษและใบไม้ก็ปลิวไปตามลม วัตถุจะเคลื่อนไปยังทิศทางที่มีความเร็วลมสูงกว่าเสมอ เครื่องบินที่ลอยอยู่บนฟ้าก็เพราะความแตกต่างของความเร็วลม ส่วนบนของปีกเครื่องบินมีความโค้งมากกว่าส่วนล่าง ทำให้อากาศเคลื่อนที่ผ่านส่วนบนด้วยความเร็วมากกว่า เกิดเป็นแรงดันให้เครื่องบินลอยตัว ถ้าเรานั่งอยู่ในเครื่องบินจะไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ เพราะความเร็วลมที่อยู่นอกเครื่องบินนั้นเร็วมากจนอาจดูดให้เราปลิวออกจากเครื่องบินได้เลย หลักความแตกต่างของความเร็วลมที่ทำให้เกิดแรงดันไม่ได้ใช้เฉพาะกับเครื่องบินเท่านั้น กระบอกฉีดน้ำ ฝักบัว หรือจรวดที่พุ่งขึ้นสู่อวกาศก็ใช้แรงดันอากาศเช่นกัน แต่ในอนาคตเราอาจได้เห็นเครื่องบินที่ไม่ต้องอาศัยแรงดันอากาศก็เป็นได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB