แรงลอยตัวพยุงวัตถุ
แรงลอยตัวพยุงวัตถุ

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139715

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ยู โฮ ซุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

เด็กน้อยและครอบครัวไปเล่นที่ริมลำธาร เด็กน้อยสงสัยว่าทำไมขวดพลาสติกจึงลอยน้ำได้นะ...ที่ขวดลอยน้ำได้เพราะมีแรงลอยตัวช่วยพยุงไว้นั่นเอง แรงลอยตัวคือแรงที่ช่วยพยุงวัตถุไม่ให้จมลงไปในของเหลว วัตถุสามารถลอยอยู่บนน้ำได้หากวัตถุนั้นมีแรงกดลงไปในน้ำเบากว่าแรงลอยตัว เมื่อเด็กน้อยใส่น้ำลงไปในขวดพลาสติกครึ่งหนึ่งแล้วปิดฝา พบว่าขวดจมลงไปในน้ำนิดหน่อยแต่ยังคงลอยอยู่บนผิวน้ำ นั่นเป็นเพราะแรงที่จะทำให้ขวดจมน้ำยังมีกำลังน้อยกว่าแรงลอยตัว ดังนั้นขวดจึงสามารถลอยน้ำอยู่ได้แม้จะถูกเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ตาม หลักการของแรงลอยตัวนี้นำไปใช้กับเรือขนส่งสินค้าที่บรรทุกของหนัก เรือดำน้ำ และอุปกรณ์อีกมากมาย ทั้งยังช่วยให้หาปริมาตรของวัตถุได้อีกด้วย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB