เครื่องทุ่นแรงแฝงพลัง
เครื่องทุ่นแรงแฝงพลัง

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139722

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

สองพี่น้องชาลีกับยุนจีปั่นจักรยานไปปักธงบนยอดเขา จักรยานคือเครื่องทุ่นแรงชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราเดินทางสะดวก ล้อกลมๆ ของจักรยานหมุนได้ดีเพราะมีจุดศูนย์กลางคงที่ แต่ปั่นไปได้ไม่ไกลยางก็แตกซะแล้ว ชาลีกับยุนจีต้องหยุดแวะที่ร้านซ่อมจักรยาน ช่างซ่อมใช้คีมกับกรรไกรซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ใช้หลักการทำงานของคานงัด จึงสามารถตัดของแข็งได้อย่างง่ายดาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB