ความเฉื่อยคงสภาพวัตถุ
ความเฉื่อยคงสภาพวัตถุ

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139739

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

เด็กหญิงมินนี่ปั่นจักรยานและพยายามหยุดโดยใช้เท้าลากพื้น แต่รถจักรยานยังคงเคลื่อนต่อไปไม่ยอมหยุดทันที...วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่และพยายามรักษาการเคลื่อนที่ไว้เราเรียกว่าความเฉื่อย จากนั้นมินนี่วางตุ๊กตาหมีไว้บนรถของเล่น แต่เจ้าหมาใช้เท้าเขี่ยให้รถของเล่นเคลื่อนไปข้างหน้า ตุ๊กตาหมีของมินนี่จึงหล่นลงมา...วัตถุที่อยู่นิ่งและไม่ต้องการเคลื่อนที่ไปตามแรงก็เรียกว่าความเฉื่อยเช่นกัน ความเฉื่อยทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่พยายามเคลื่อนที่ต่อไป และทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งพยายามรักษาสภาพนิ่งไว้ เราจะพบความเฉื่อยได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ขณะเรานั่งบนรถโดยสารที่ขับมาดีๆ แต่คนขับเกิดเบรกกะทันหัน ทำให้ตัวเราคะมำไปข้างหน้า ที่เป็นเช่นนี้เพราะตัวเรายังคงมีความเฉื่อยที่พยายามเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แต่ว่ารถโดยสารพยายามจะหยุดทันที ความเฉื่อยเป็นปรากฏการณ์ที่เราพบเจออยู่ทุกวัน ถ้าลองสังเกตก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นเพราะความเฉื่อย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB