อัตราเร็วเร่งวัตถุ
อัตราเร็วเร่งวัตถุ

Share
picture
Share

ISBN : 9786162120008

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : คัง แท ซุก ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

ณ ดินแดนแห่งเวทมนตร์ พ่อมดแคระแกล้งจุดไม้ขีดไฟแหย่นิ้วเท้าของพ่อมดยักษ์ แล้วรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว พ่อมดยักษ์เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งไล่ตามมา ดูเหมือนว่าพ่อมดยักษ์ที่ขายาวกว่าจะไล่ตามพ่อมดแคระทันในไม่ช้า แต่ทันใดนั้นพ่อมดแคระก็แปลงร่างเป็นแมวและทิ้งห่างพ่อมดยักษ์ทันที พ่อมดยักษ์ไม่ยอมแพ้รีบแปลงร่างเป็นสุนัขที่มีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่สูงกว่าแมวอัตราเร็วหมายถึงระยะทางที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา...แต่พ่อมดแคระก็ไม่ยอมจึงแปลงร่างเป็นนกกระจอกเทศที่มีอัตราเร็วสูงกว่าสุนัข พ่อมดยักษ์ก็แปลงร่างเป็นเสือชีตาห์ที่มีอัตราเร็วสูงกว่านกกระจอกเทศอีก พ่อมดแคระและพ่อมดยักษ์ต่างก็แปลงกายแข่งกันเป็นสิ่งที่มีอัตราเร็วสูงกว่าอีกฝ่าย เพื่อที่จะไล่จับกันให้ทันไปเรื่อยๆ จนในที่สุดทั้งสองต่างแปลงร่างเป็นแสงที่มีอัตราเร็วสูงที่สุด และยังคงไล่จับกันไปรอบจักรวาลอยู่จนถึงทุกวันนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB