โปรตีนสร้างกล้ามเนื้อ
โปรตีนสร้างกล้ามเนื้อ

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090572

Series name : อาหารดีมีคุณค่า

Auther name : อัชราภรณ์ เฉลยรถ

Copy : etc.

Product detail

ป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนคือพระเอก โปรตีนซ่อมได้ โปรตีนในร่างกายของเรา ตามหาแหล่งโปรตีน ถ้าร่างกายขาดโปรตีน กินมากไปก็ให้โทษ กินโปรตีนเท่าไหรถึงจะพอ อาหารว่างโปรตีนสูง โปรตีนเสริมคืออะไร ถั่ว...โปรตีนมหัศจรรย์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB