ไขมันสร้างความอบอุ่น
ไขมันสร้างความอบอุ่น

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090596

Series name : อาหารดีมีคุณค่า

Auther name : อัชราภรณ์ เฉลยรถ

Copy : etc.

Product detail

เป็นเรื่องเกี่ยวกับไขมันสร้างความอบอุ่น ไขมันมาจากไหน ไขมันทำอะไรได้อีกบ้าง ถ้าขาดไขมันจะเป็นอย่างไรนะ กินมากไปก็ไม่ดี กินอย่างไรให้ปลอดภัย ไขมันทรานส์วายร้ายใกล้ตัว เอาชนะไขมันวายร้าย อย่าโทษไขมันอย่างเดียว

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB