เกลือแร่สร้างความสมดุล
เกลือแร่สร้างความสมดุล

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090602

Series name : อาหารดีมีคุณค่า

Auther name : อัชราภรณ์ เฉลยรถ

Copy : etc.

Product detail

เป็นเรื่องเกี่ยวกับทำไมผงน้ำตาลเกลือแร่ทำให้เราสดชื่น เกลือแร่...แร่ธาตุสร้างความสมดุล เกลือแร่มาจากไหนนะ อาหาร...แหล่งเกลือแร่ใกล้ตัว เกลือแร่กับร่างกายของเรา เมื่อร่างกายขาดเกลือแร่ รู้จักแคลเซียมรู้จักเหล็ก รู้จักสังกะสี รู้จักแมกนีเซียม รู้จักไอโอดีน รู้จักฟลูออไรด์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB