กลนับแกะมหัศจรรย์
กลนับแกะมหัศจรรย์

Share
Share

ISBN : 9789744392435

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Shin Ji-yun ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

หมาป่านิสัยดีตัวหนึ่งชื่อปอมปอม มันฝันอยากเขียนหนังสือสักเล่ม แต่วันหนึ่งมันหิวมากจึงออกไปล่าสัตว์และไปเจอเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชื่อมีมี่ ปอมปอมจึงขอแกะ 10 ตัวจากมีมี่ แต่มีมี่ไม่อยากให้แกะทั้งหมดแก่ปอมปอมภายในครั้งเดียวเพราะเธออยากพบหมาป่าบ่อยๆ จึงถ่วงเวลาด้วยการแบ่งจำนวนแกะเป็น 2 กลุ่ม เช่น 6 กับ 4 หรือ 3 กับ 7 หรือ 5 กับ 5 ปอมปอมจึงต้องกลับไปคิดบวกเลข 2 จำนวนให้ได้ครบ 10 โดยนำหินมา 10 ก้อนและลองแบ่งหินออกเป็น 2 กอง ตามการแบ่งกลุ่มแกะของมีมี่ จนในที่สุดปอมปอมก็บวกเลขเก่งขึ้น มันกลายเป็นเพื่อนกับมีมี่และเขียนหนังสือเรื่อง “ก้อนหินมหัศจรรย์ กับการบวกจำนวนไม่เกิน 10”

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB