เด็กหญิงไม้บรรทัด
เด็กหญิงไม้บรรทัด

Share
Share

ISBN : 9789744392411

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Kim Seong-eun ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

เด็กหญิงคนหนึ่งตัวโตขึ้น แม่จึงต้องตัดเสื้อให้ใหม่ แม่วัดส่วนสูง วัดรอบอกของเด็กหญิงโดยใช้มือวัด เด็กหญิงเห็นแม่ทำเช่นนั้นก็ทำตามบ้าง เธอใช้มือวัดความกว้าง ความยาว และความสูงของสิ่งต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ใช้มือวัดความยาวของโต๊ะ ใช้เท้าวัดความกว้างของห้อง ใช้แขนวัดความสูงของต้นไม้ โดยจะใช้ร่างกายส่วนไหนวัดระยะของสิ่งใดก็จะดูขนาดของสิ่งนั้นด้วย เด็กหญิงบันทึกไว้ว่าสิ่งนี้ยาวประมาณกี่ช่วงมือ ช่วงขา หรือช่วงแขน เป็นการเรียนรู้เรื่องการวัดระยะแบบคร่าวๆ โดยใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB