หมู่บ้านเจ้าหญิง
หมู่บ้านเจ้าหญิง

Share
Share

ISBN : 9789744392503

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Yu Yeong-so ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ปู่ของคิมเป็นผู้นำในการเตรียมต้อนรับเจ้าหญิง จึงต้องหาของที่ดีและใหญ่ที่สุดมาให้เจ้าหญิงด้วย โดยวัดเตียง กระจก พรม และของที่เจ้าหญิงต้องใช้ ด้วยการใช้เบาะสี่เหลี่ยม ผ้าเช็ดหน้าสี่เหลี่ยม ถาดมาวัดก็จะรู้ได้ว่า ขิ้นไหนใหญ่กว่ากัน นอกจากนี้ยังทำให้รู้ว่า แม้ของบางอย่างจะมีรูปร่างที่ต่างกัน แต่ก็มีขนาดที่เท่ากันได้ แต่สุดท้ายเมื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว เจ้าหญิงกลับไม่มาเพราะติดภารกิจ ปู่จึงเสนอให้แต่บ้านส่งเด็กแต่ละบ้านมาเป็นเจ้าหญิงร่วมฉลองกันแทน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB