ใครนะจะได้กินลูกท้อ
ใครนะจะได้กินลูกท้อ

Share
Share

ISBN : 9789744392527

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Yun Ah-hae ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

สัตว์ต่างๆ ในป่ากำลังแย่งชิงลูกท้อ พวกมันพยายามหาข้อดีของตัวเองเพื่อจะได้กินลูกท้อผลนั้น พวกมันเริ่มจากเรียงลำดับความสูงซึ่งยีราฟสูงที่สุดจึงชนะ ลำดับความหนักซึ่งแรดหนักที่สุดจึงชนะ ความกว้างของปากซึ่งจระเข้ปากกว้างที่สุดจึงชนะ และความยาวของหางซึ่งลิงหางยาวที่สุดจึงชนะ หนอนที่ไม่ชนะอะไรเลยจึงเสนอให้จัดเรียงลำดับใหม่ โดยเปรียบเทียบว่าใครตัวเล็กที่สุด เบาที่สุด ปากเล็กที่สุด และหางสั้นที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ผลออกมาคือหนอนชนะทั้งหมด หนอนจึงได้กินลูกท้อหอมหวานผลนั้น เรื่องนี้สอนเรื่องการจัดเรียงลำดับโดยเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะต่างกัน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB