ยกก้นหน่อยสิจ๊ะ
ยกก้นหน่อยสิจ๊ะ

Share
Share

ISBN : 9789744392541

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Jang Hee-jeong ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

หมวกของกบปลิวไปตกข้างๆ ช้างตัวหนึ่ง และช้างตัวนั้นนั่งทับไว้ ไม่ยอมคืนหมวกให้กบ มันสั่งให้กบไปหาของกินมา มันจึงจะคืนหมวกให้ กบจึงไปหาของกินตามรูปร่างที่ช้างขอ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม แต่ช้างก็ไม่ยอมคืนหมวกให้เสียที สุดท้ายกบเอารังผึ้งซึ่งเป็นรูปพิเศษมาให้ ทำให้ช้างถูกผึ้งไล่ต่อย กบจึงได้หมวกคืน เป็นการเรียนรู้เรื่องรูปร่างต่างและให้รู้จักสังเกตรูปทรงต่างๆ ที่อยู่รอบตัว

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB