คำสาปปริศนา
คำสาปปริศนา

Share
Share

ISBN : 9789744392619

Series name : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

Auther name : Kim Cecil ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

พ่อมดน้อยปิงปิงตื่นขึ้นตอนเช้าและพบว่าโดนคำสาปทำให้ข้างซ้ายและข้างขวาของร่างกายไม่เหมือนกัน ขาข้างซ้ายกลับยาวกว่าขาข้างขวา ซ้ำหน้าตาก็บูดเบี้ยวไม่สมส่วน ปิงปิงจึงไปหาคุณหมอพ่อมดและได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไม่สมมาตรนั่นเอง วิธีแก้คือปิงปิงจะต้องหาสิ่งรอบตัวที่เป็นรูปสมมาตร หรือรูปที่เหมือนกันทั้งข้างซ้ายและข้างขวามาให้ได้ 10 รูป เช่นโรงเรียนเวทมนตร์ที่มีสัดส่วนด้านซ้ายและขวาเท่ากัน หรือผีเสื้อที่มีสัดส่วนของร่างกายสมมาตรกัน เมื่อบองบองหาสิ่งของหรือรูปภาพที่สมมาตรจนครบแล้ว เขาจึงจะคืนสู่สภาพเดิมได้ ตอนนี้ปิงปิงจึงรู้จักสังเกตและบอกได้ว่าสิ่งรอบตัวมีสิ่งใดบ้างที่มีสมมาตรกัน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB