ฉันอยากรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ

ฉันอยากรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ

Share
picture
Share

ISBN : 9786162121876

Series name : ถามตอบสารพัน

Auther name : Elisabeth de Lambilly ผู้แปล ศิลัมพา ด่านชูวงศ์

Copy : etc.

Product detail

ฉันอยากรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า อากาศมีน้ำหนักหรือไม่ ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร เมฆเกิดจากอะไร ทำไมเรามองไม่เห็นเมื่อมีหมอก ฝนเอยทำไมจึงตก หิมะคืออะไร รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร ฝนเป็นอันตรายหรือไม่ เหตุใดจึงมีพายุฝน พายุคืออะไร ทำไมจึงมีฤดูกาล ทำไมต้นไม้จึงผลิดอกออกใบในฤดูใบไม้ผลิ ทำไมอากาศจึงร้อนในฤดูร้อน ทำไมใบไม้จึงร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วง ทำไมอากาศจึงหนาวในฤดูหนาวและอื่นๆอีกมากมาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB