รอก...แรงดึงพิศวง
รอก...แรงดึงพิศวง

Share
picture
Share

ISBN : 9789744394309

Series name : โรบอตเอกซ์คู่หูสมองเพชร

Auther name : Gerry Bailey ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

ร็อบบี้ซื้อรถเก่ามาซ่อมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แต่ไม่สามารถยกเครื่องยนต์ที่มีน้ำหนักมากออกจากรถได้ ร็อบโบ้จึงหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการนำหลักการของรอกมาช่วยยกวัตถุหนัก เมื่อยกได้แล้วทั้งสองก็ลงมือซ่อมรถ ขณะเดียวกัน ร็อบโบ้ก็จะอธิบายหลักการทำงานของรอกพร้อมยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้หลักการทำงานของรอกเพื่อช่วยผ่อนแรงให้ ร็อบบี้ฟัง พร้อมกับเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องรอกให้ฟังด้วย เมื่อร็อบบี้เข้าใจหลักการทำงานของรอกแล้ว สองพี่น้องก็ช่วยกันสร้างเครื่องยกน้ำหนักโดยใช้หลักการทำงานของรอกขึ้นมาเพื่อใช้ออกกำลังกาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB