แปรงขยัน ฟันสะอาด
แปรงขยัน ฟันสะอาด

Share
picture
Share

ISBN : 9786168090800

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน การรักษาความสะอาดของปาก อาหารที่ช่วยเสริมสร้างให้ฟันแข็งแรงรวมถึงอาหารที่ทำให้ฟันผุ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB