แสงอาทิตย์ พลังแสงแห่งอนาคต

แสงอาทิตย์ พลังแสงแห่งอนาคต

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720305

Series name : คุณค่าทรัพยากร

Auther name : ธีรวงศ์ กนิษฐ์เวธน์

Copy : etc.

Product detail

ทำไมวันนี้อากาศร้อนอย่างนี้ น้องแก้มบ่นให้พี่เก้าฟัง ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็คงไม่ร้อนใช่ไหม พี่เก้ารีบตอบทันที ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่น่ะสิเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างต้องการแสงและพลังงานจากแสงอาทิตย์ หลังจากนั้นพี่เก้าจึงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของดวงอาทิตย์ให้น้องแก้มฟังอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์คือดาวที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ มีขนาดใหญ่กว่าโลกหลายเท่า ก่อให้เกิดกลางวันกลางคืน และฤดูกาล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฏจักรน้ำ เป็นแหล่งพลังงานที่พืชนำไปใช้ในการสังเคราะห์แสง รวมทั้งให้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรามากมาย และยังสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วย ซึ่งระหว่างที่พี่เก้าอธิบายอยู่นั้น น้องแก้มก็จะมีข้อสงสัยตลอดเวลา พี่เก้ารู้นิสัยของน้องคนนี้เป็นอย่างดี แต่ก็พร้อมจะตอบทุกข้อสงสัยเท่าที่พี่เก้าอธิบายได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB