จ๊ะเอ๋...ไดโนเสาร์
จ๊ะเอ๋...ไดโนเสาร์

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720336

Series name : พลังคิด นักวิทย์น้อย

Auther name : Yae Jong-Hwa ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ สภาพแวดล้อมในโลกดึกดำบรรพ์ พืชในยุคโบราณ ข้อมูลการค้นพบและแหล่งที่มาของไดโนเสาร์ประเภทต่างๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB