อับราฮัม ลิงคอล์น
อับราฮัม ลิงคอล์น

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393258

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Cho Yeon-Yoo ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์

Copy : etc.

Product detail

ชายผู้มาจากครอบครัวยากจนแต่เป็นคนขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ จริงใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้ทุกคนรักและเชื่อมั่นจนสนับสนุนให้เขาลงสมัครเป็นผู้แทน ด้วยพรสวรรค์ในการพูดรวมกับจิตใจที่ดีงามทำให้เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และนำมาสู่การช่วยเหลือคนยากจนและการปลดปล่อยทาสผิวดำ รวมถึงนำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศได้ เขาจึงเป็นที่รักใคร่และจดจำของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB