พี่น้องตระกูลไรท์
พี่น้องตระกูลไรท์

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393425

Series name : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

Auther name : Jung Young-Ji ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์

Copy : etc.

Product detail

วิลเบอร์เกิดใน ค.ศ. 1867 ส่วนออร์วิลล์เกิดใน ค.ศ. 1871 บิดาของทั้งคู่เป็นหมอสอนศาสนา หลังเรียนจบทั้งสองก็เปิดร้านซ่อมจักรยานร่วมกัน แต่แท้จริงแล้วพวกเขาใฝ่ฝันจะสร้างเครื่องบินที่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ พวกเขาเฝ้าติดตามและอ่านบทความของออตโต ลิเลียนทาล นักสร้างเครื่องร่อนอยู่เสมอ หลังจากนั้นจึงเริ่มศึกษาหลักการบิน ปีกเครื่องบิน ความสมดุล และเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ถึง 8 ปี และทดลองนับพันๆ ครั้ง กว่าจะสร้างเครื่องบินที่สามารถบินได้สำเร็จ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB