อารมณ์ดีรู้สึกดี
อารมณ์ดีรู้สึกดี

Share
picture
Share

ISBN : 9789744392053

Series name : เรียนรู้สู่วัยแรกรุ่น

Auther name : Helen Greathead ผู้แปล ทวีพร บุราคร

Copy : etc.

Product detail

การรู้จักหรือเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสร้าง ความเข้าใจภายในครอบครัว การสูญเสียความเชื่อมั่น อารมณ์เสียใจ การคบเพื่อนเพศตรงข้าม ความรัก การเรียนรู้ถึงความผิดหวัง ความโกรธ ความเหงา การรู้จักอาย และอารมณ์แปรปรวน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB