โทรคมนาคมย่อโลก
โทรคมนาคมย่อโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9786162120077

Series name : วิทยาการล้ำยุค

Auther name : Heo Soon-bong ผู้แปล สาริณี โพธิ์เงิน

Copy : etc.

Product detail

ให้ความรู้เรื่องผ่านตัวการ์ตูน เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นก่อนเป็นโทรศัพท์ในปัจจุบัน และการพัฒนาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เช่นไขความลับรหัสมอร์ส โทรเลขไร้สาย การกำเนิดวิทยุ ย้อนรอยโทรทัศน์ ระบบสื่อสารความเร็วสูง เป็นต้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB