กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์
กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์

Share
picture
Share

ISBN : 9786117139161

Series name : กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์

Auther name : นายอะตอม

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาที่จำเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับแรง แสง เสียง ไฟฟ้า นิวเคลียร์ และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สนใจศึกษาฟิสิกส์ในระดับสูงต่อไป

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB