ภูมิทัศน์มหัศจรรย์
ภูมิทัศน์มหัศจรรย์

Share
picture
Share

ISBN : 9786117139130

Series name : ฉลาดล้ำ....โลกและจักรวาล

Auther name : Eduting ผู้แปล ณกุล ศุภคุณ

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เวลานับร้อยนับพันล้านปีในการสร้าง เช่น สะฮารา...ทะเลทรายเดือด แนวหินปะการังยักษ์ เทือกเขาหิมาลัย...เทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก และอีกหลากหลายภูมิทัศน์มหัศจรรย์ที่รอให้เราไปค้นหา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB