เจาะรอยกำเนิดโลก
เจาะรอยกำเนิดโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9786117139147

Series name : ฉลาดล้ำ....โลกและจักรวาล

Auther name : Nam Coon-ja ผู้แปล ณกุล ศุภคุณ

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้มุ่งที่จะให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าแท้จริงแล้วนั้น โลกอันแสนสวยงามของเรานี้กำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร นอกจากการกำเนิดโลกแล้วยังจะได้ทราบเกี่ยวกับการกำเนิดทะเล ภูเขาไฟ น้ำพุร้อน ธารน้ำแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB