เกลือสมุทร
เกลือสมุทร

Share
picture
Share

ISBN : 9786167125008

Series name : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Auther name : วีระ เทพกรณ์

Copy : etc.

Product detail

กล่าวถึงความเค็มหลายคนก็ต้องนึกถึงเกลือ เกลือมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก สีขาวขุ่น รสเค็ม และเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อการดำรงชีวิต เกลือสมุทรเกิดจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย ผลิตจากน้ำทะเล ผ่านกรรมวิธีตามวิถีชาวบ้าน จนได้เม็ดเกลือที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร และรสชาติเฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB