ชาลส์ ดาร์วิน ผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ชาลส์ ดาร์วิน ผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139197

Series name : นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

Auther name : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกอย่าง "ชาลส์ ดาร์วิน" ผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หนุ่มน้อยจากตระกูลผู้ดี ผู้มีความสนใจในวิชาชีววิทยาและการเก็บสะสมสิ่งต่างๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะสำรวจของเรือรบหลวงบีเกิ้ล ซึ่งไปสำรวจเกาะและทวีปต่างๆ ทั่วโลก จากประสบการณ์นี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ดาร์วินได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก จนสามารถค้นพบทฤษฎีสำคัญอย่างทฤษฎีการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติ และทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งในระยะแรกผลงานของเขาไม่เป็นที่ยอมรับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีนี้ก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างชื่อเสียงให้เขาเป็นอย่างมาก

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB