หลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้สร้างความเจริญแก่วงการแพทย์

หลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้สร้างความเจริญแก่วงการแพทย์

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139241

Series name : นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

Auther name : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกอย่าง "หลุยส์ ปาสเตอร์" ผู้สร้างความเจริญแก่วงการแพทย์ เขาสามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ ที่เรียกว่าการพาสเจอร์ไรซ์ขึ้นมาได้ เขากลายเป็นวีรบุรุษของคนในวงการอุตสาหกรรมผลิตไวน์ขึ้นมาทันที หรือแม้แต่ในปศุสัตว์ เขาก็สามารถผลิตวัคซีนกำจัดโรคแอนแทรกซ์ช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงไว้ได้มากมาย และการค้นพบที่สำคัญยิ่งของหลุยส์ ปาสเตอร์ก็คือ การค้นพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นโรคที่อันตรายมาก การค้นพบของเขาสามารถช่วยชีวิตมนุษย์โลกได้มากมาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB