สถานะก๊าซ...สสารล่องหน
สถานะก๊าซ...สสารล่องหน

Share
picture
Share

ISBN : 9789744393043

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Hae Jin-Moon ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์

Copy : etc.

Product detail

เล่มกล่าวถึงเรื่องของสถานะก๊าซ สสารล่องหน พร้อมคำถามสนุกสุดคิดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทำไมหยดน้ำจึงทรงกลม ทำไมข้าวงที่อยู่บนภูเขาสูงจึงไม่สุก หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้กับทุกความอยากรู้อยากเห็น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB